سه تا دختر خل و چل

3 دیوانه از قفس پریدند فیلم جدید سینماهای ایران

فرق دانشگاه رفتن دخترا و پسرا

دخترا:

دو ساعت مونده به کلاس از خواب پا ميشن مسواک ميزنن يه يک ربعي جلو آينه با خودشون ور ميرن جوشا و عيب ايراداي صورتشونو بررسي و در جهت بهبود شرايت اقدامات لازم رو به عمل ميارن. صبحانه...

1 چايي ميريزن.مثل ملکه اليزابت ميشينن پشت ميز.نوک کارد رو ميمالن به کره.ميزنن رو نون.

1 ذره عسل.ميزارن تو دهن.در حين جويدن فکر ميکنن که امروز چي بپوشن و کدوم کفش با کدوم مانتو جور در مياد.چنتا لقمه که خوردن پا ميشن.چايي رو نميخورن چون فقط براي بالا بردن کلاس کاريه.

 دوباره مسواک ميزنن.

 شلوار و مانتو ميپوشن.

 باز ميرن جلو آينه ولي اين بار جهت ارتقاع سطح زيبايي شون کوشش لازم رو به عمل ميارن. جوراب رو از سبد جورابا در ميارن ميپوشن.

مقنعه سر ميکنن.

باز ميرن جلو آينه ( کار از محکم کاري عيب نميکنه)

دو تا کتاب سبک ميندازن ته کيف تا مبادا سنگين بشه و استيل راه رفتن به هم بخوره .

وسايل لازم جهت بهبود اوضاع ظاهري هم ميره تو کيف. نگا که کردن ميبينن ده دقيقه مونده به کلاس.

سويچ ور ميدارن تو آينه ي آسانسور يه دستي به صورت ميکشن.

 تو پارکينگ استارت ميزنن ماشين ميپره ميخوره به ماشين جلويي.

 باز خلاص ميکنه استارت ميزنه پياده ميشه درو وا ميکنه.

 را ميفته سپر ماشين گير ميکنه به در.

 دنده عقب ميره ميزنه به ماشين پشتي.

بالاخره با سلام و صلوات از پارکينگ مياد بيرون.

پياده ميشه درو ميبنده سوار ميشه تو آينه نگا ميکنه را ميفته.

 تو راه چنتا فش ميشنفه دم دانشگاه تو آينه نگا ميکنه پياده ميشه.

ولي تا برسه غيبترو خورده.

  پسرا:

نيم ساعت قبل کلاس پا ميشن.

 مستقيم ميرن آشپزخونه تو راه يه پس گردني به آبجي کوچولو ميزنن.

چايي ميريزن سر پا نصف نونو ور ميداره با دست پنيرو ور ميداره با انگشت ميماله رو نون همه لقمرو يه باره به زور مشت ميچپونن تو دهن چايي رو سر ميکشن.

 تا اون لقمه پايين بره ريششونو ميزنن.

شلوار و پيرن ميپوشن ولي جوراب پيدا نميکنن.

 داد ميزنن سر داداش کوچولو.

خلاصه يه لنگه جوراب از زير تخت يه لنگه از تو قفسه کتابا پيدا ميکنن.

کيف و ور ميدارن که خاليه.

 سويچ ور ميدارن تو آينه ي آسانسور موهارو با دست شونه ميکنن سه تا آدامس براي جلو گيري از بوي شام ديشب با هم ميزارن تو دهن.

اول درو وا ميکنن استارت ميزنن ميرن بيرون را ميوفتن و در باز ميمونه.

ده دقيقه مونده ميرسن تو کلاس.

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم دی ۱۳۸۷ساعت 23:24  توسط بهجت و اقدس و طلا خانم  |